GREENLINE SUSTAINABILITY REPORT - Blog: Greenline, Yeşil hava, yeşil dalgalar

Greenline, Yeşil Hava, Yeşil Dalgalar

AB Mevzuat Değişiklikleri Devam Ediyor

Son on yılda, denizcilik endüstrisi yavaş yavaş yeniden şekillendi ve daha sürdürülebilir bir endüstri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tekne sahipleri karbon ayak izlerinden kendilerini sorumlu tutuyor ve denizlerde kendilerinden suçluluk duymadan kullanabilecekleri çevreye duyarlı tekneler arıyorlar.

İklim değişikliğiyle ilgili AB politikalarının bir parçası olarak, ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonlarına ilişkin mevzuat ve temiz enerjiyle mücadele eden yeni mevzuat, enerji verimliliği konusunda revize edilmiş, daha katı yönergeleri benimsiyor. AB yeşil anlaşması, temiz, döngüsel bir ekonomiye geçerek ve biyo çeşitliliği eski haline getirerek , kirliliği azaltarak ve kaynakların verimli kullanımını artırarak 2050'de iklimi nötr koşullara getirmeyi hedefliyor. Birleşik Krallık, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve 110'dan fazla ülke, 2050 yılına kadar karbon nötr olma misyonunda bir araya geldi.

Önerilen bir Avrupa İklim Yasası, aşağıdaki siyasi taahhüdü yasal bir yükümlülüğe dönüştürecektir. Avrupa yeşil anlaşmasının azaltılmasını çevreleyen mevzuat çok kapsamlı olmakla birlikte , ana hatlarıyla belirtilen ana hedef, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ekonomide tüm sektörlerin eyleme geçmesini gerektirecektir:

  • Çevre dostu teknolojilere yatırım yapmak;
  • Endüstrinin yenilik yapmasını desteklemek;
  • Daha temiz, daha ucuz ve daha sağlıklı ulaşım biçimlerinin yaygınlaştırılması;
  • Enerji sektörünün karbondan arındırılması

AB ülkeleri, önümüzdeki yıllarda birlikte çalışarak, sera gazı emisyonlarının en aza indirilmesini ve kalan emisyonları dengelemek için önlemler alınmasını istiyor.

Tekne Satın Alma Davranışları

Tekne satın alma davranışları bu süreçte değişiklik göstermeye başladı. Özellikle Y kuşağı, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincine sahiptir. Bir sonraki kuşak doğa dostu teknolojiler konusunda daha hassas ve bilinçli olarak yetişmektedir. aynı düşüncede birleşen bu iki nesil zihniyeti , kaçınılmaz olarak temiz enerji kaynaklarından yararlanan teknelere olan talebin artmasına neden olacaktır.

Stratejik Bir Yol Haritası: Avrupa'nın Yeşil Suları

Avrupa'nın gölleri, sıfır emisyonlu tekne kullanımına geçiyor. Amsterdam, kanallardaki tüm ticari teknelerin 2025 yılına kadar fosil yakıtsız olması için bildiri yayımladı.. Buna ek olarak, İtalya'nın pitoresk Como Gölü, 15 geniş kapsamlı elektrikli şarj noktası içeren elektrikli göl projesinin bir parçasıdır. bunu diğerleri de izleyecektir. Greenline yatlardan oluşan ilk elektrikli charter gezi tekneleri projesi Norveç fiyordların da hayata geçirildi.

Sorumlu Denizcilik : Hibrit ve Elektrik Enerjisi Modelleri

Yat sahipleri, Sürdürülebilir enerji kaynağı ile çalışabilen doğa dostu yat arayışındalar . Bu konuda Greenline Yachts doğa dostu sorumlu denizlik kavramı ile sunduğu yatların kofor seyir ve teknolojik konfor seviyesi sektörede belirleyici unsurların başında gelmektedir.

Daha temiz enerji kaynaklarının tanıtılması, enerji emisyonlarının düşürülmesine başarıyla yardımcı oldu; ancak, endüstrinin karbonsuz hale gelmesi için kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bugüne kadarki en sürdürülebilir tekne gezintisi yöntemleri, tamamen elektrikli yatlar ve tipik olarak iki veya daha fazla enerji kaynağı kullanan hibrit tahrik sistemidir: elektrik türbinleri, dizel, LNG (sıvı doğal gaz), akü bankları gibi komponentleri içeren hibrit sistemler doğru bir kombinasyon ile çok daha verimli ve temiz yat sistemlerini meydana getirmektedir.

Sorumlu denizcilik: Azalan ses kirliliği 

Hibrit veya elektrikli sistemli yatlar hava kirliliği ve ekonomik etkinliğin yanı sıra gürültü kirliliğinide minimum seviyeye indirmek demektir. Çevre bilincinde gerek insanlar ve gerekse doğamızı paylaşan diğer canlılar için son derece önemlidir.  

Hibrit Gövdeler Hidrodinamik Performansa Odaklanıyor

Denizcilik endüstrisinde, sürüklenmeyi azaltarak ve karbondioksit emisyonlarını ve yakıt tüketimini azaltarak genel verimliliği artırmak için gövde formu tasarımında iyileştirmeler gördük. Buna ek olarak, verimli, yüksek performanslı gövdelerin faydaları, daha az aşınma ve daha fazla stabilite anlamına gelir.

Greenline Yachts'ın daha sorumlu tekne kullanımına doğru gelişmenin bir parçası olarak, performansı artırmak için imza niteliğinde bir hibrit gövde tasarımı tanıtıldı. Gövde, suda en az sürtünme ile hareket ederek, daha düşük seyir hızlarında optimal tüketimi ve dengeyi korurken, daha yüksek hızlarda seyir sağlar. Hibrit gövde, 10-25 knot arasında düzgün ve dengeli seyir sağlar.

Doğa dostu sorumlu denizcilikle tanışın ve keyfini çıkarın

Temasta kalın!