Računovodja pri Greenline Yachts Slovenija

Računovodja

Slovenija, Begunje -Gorenjska

Naloge in odgovornosti:

  • Skrb, da se poslovne transakcije poročajo v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi načeli
  • Tesno sodelovanje s sodelavci za pomoč pri zaključku meseca.
  • Pomoč pri letnem revizijskem postopku, vključno z osnutki računovodskih izkazov in s tem povezanimi pojasnili
  • Raziskava in analiza razlik v odhodkih za vodstvo podjetja

Od kandidata pričakujemo:

  • vsaj 3 leta strokovnih računovodskih izkušenj
  • diplomo iz računovodstva, financ ali ekonomije oziroma enakovredne izkušnje
  • CPA-zaželeno

 

Apply now

Prijavite se lahko prek našega kontaktnega obrazca